Randers Kommunes tomrør baner vejen for bedre bredbånd i det nordlige hjørne

I Udbyneder og omegn bliver der lige nu gravet flere kilometers vejsiderabat op. Her skal Randers Kommunes tomrør nemlig ligge – og det er med til at bane vejen for bedre bredbånd til borgere og virksomheder.

I Klattrup, Udbyneder, Bjerre, Binderup, Dalbyneder og Vinstrup samt landstrækkene herimellem kan borgere og virksomheder se frem til muligheden for at blive koblet på hurtigere internet. Randers Kommune investerer nemlig i tomrør til området, hvilket giver bredbåndsudbyderne mulighed for enten at benytte rørene eller lægge deres egne kabler ned, når der nu alligevel skal graves.

Og det minimerer omkostningerne for bredbåndsudbyderne, hvilket højner sandsynligheden for, at der kommer moderne og tidssvarende internet til de tyndere befolkede områder.

Eniig hopper med på vognen

På den pågældende strækning bliver der i alt lagt ca. 12 kilometer tomrør. At lægge tomrør – eller passiv infrastruktur som det også betegnes – er en af de muligheder en kommune har for at gøre det mere attraktivt for branchen at bevæge sig derud, hvor der er langt mellem husstandene, og dermed også dyrere at udrulle højhastighedsbredbånd.

Som udgangspunkt er det markedet selv, der jævnfør Teleforliget skal forestå bredbåndsudrulningen, men når Randers Kommune lægger tomrør og tilbyder mulighed for fælles graveprojekt, så er det en åben invitation til alle udbydere. De kan enten benytte tomrørene til deres kabler, eller lægge dem ned ved siden af tomrørene.

I dette tilfælde har Energiselskabet Eniig valgt at benytte mulighed for at lægge deres egne kabler i jorden, hvorefter der tilbydes fiberbredbånd til et større område. Randers Kommunes tomrør kan samtidig benyttes af andre udbydere, hvilket kan være med til at give flere valgmuligheder til området.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Randers Kommunes bredbåndskoordinator på sbc@randers.dk eller 8915 1151/2168 6035