Private og virksomheder

Både private borgere og virksomheder kan søge om støtte til bredbåndsprojekter gennem Energistyrelsens hjemmeside, men der er forskel på, hvordan man ansøger.

Private

Det er ikke muligt at søge tilskud til et bredbåndsprojekt som enkeltperson.

Derfor skal du som privat borger enten selv starte en sammenslutning eller tilslutte dig en allerede eksisterende forening eller anden sammenslutning, som arbejder med et bredbåndsprojekt i dit lokalområde.

Formålet med en sådan sammenslutning er at få så mange adresser i lokalområdet som muligt med i projektet, da Energistyrelsen i deres vurdering af et bredbåndsprojekt især lægger vægt på tilslutningsprocenten for det pågældende område.

Virksomheder

I forbindelse med at Randers Kommune indgik kontrakt med Stofa Erhverv om udrulning af bredbånd til særligt landdistriktet, blev virksomheder opfordret til at tilkendegive deres interesse i at modtage et tilbud om en fiberløsning. I løbet af efteråret forventes der afklaring om, hvilke virksomheder, der vil modtage tilbuddet. Randers Kommune bruger således sin købekraft til også at understøtte bedre forbindelser til virksomheder og i sidste ende forhåbentlig også private borgere.