Nu tages de indledende skridt til at sikre bedre mobildækning i Randers Kommune

Randers Kommune har afsat midler til at forbedre den digitale infrastruktur i kommunen. Der har været meget fokus på at få udbredt adgangen til højhastighedsbredbånd, og nu tages de indledende skridt til at forbedre mobildækningen.

Som et led i indsatsen for at sikre bedre mobildækning i Randers Kommune er der indgået aftale med firmaet RANLytics, der over det næste års tid vil gennemføre såkaldte drive-tests i kommunen. Det betyder, at mobildækningen på alle veje i kommunen vil blive afdækket, og der vil både blive målt på de forskellige frekvenser samt på de forskellige leverandørers dækning.

Derudover er der mulighed for at udpege fem områder, hvor der skal gennemføres opfølgende tests af mobildækningen.

Drive-tests kvalificerer dialogen med branchen og eventuelle fremtidig investeringer i mobilmaster

Forvaltningen er løbende i dialog med teleoperatørerne vedrørende dækningen i kommunen, og dette værktøj kan give mere håndfaste beviser på, hvordan det reelt står til med dækningen i specifikke områder af kommunen.

Samtidig kan den indhentede data være med til at kvalificere fremtidig opsætning af mobilmaster. Og med muligheden for at få gennemført opfølgende tests, er der også mulighed for at evaluere på indsatserne.