Infomøde i Torup Kirke om bredbåndsprojekt

I Torup og omegn er der stor efterspørgsel efter bedre bredbånd. Og når nu landsbyen ikke har et forsamlingshus, så er det jo rigtig fint at kirken står til rådighed.

I Torup og omegn gør borgerne sig lige nu klar til igen at give bredbåndsudbyderne en chance for at tilbyde deres produkter til området. Rigtig mange adresser har kun adgang til meget langsomt internet, hvilket potentielt kan vise sig kritisk, når f.eks. ens hus på et tidspunkt skal sælges. 

Sidste år var området et stykke hen ad vejen med i et projekt, der skulle søge Energistyrelsens bredbåndspulje. Projektområdet blev dengang vurderet til at være for stort, hvorfor Torup og omegn blev skåret fra. Nu er man klar til igen at give den en skalle og søge puljen. Langt de fleste adresser i området er søgeberettigede, hvilket giver dem gode kort på hånden, når Energistyrelsen skal vurdere projektet. 

Der var da også flere borgere, der mødte op i Torup Kirke, da der blev afholdt et indledende informationsmøde, og i skrivende stund bliver der stemt dørklokker og uddelt flyers for at gøre alle områdets beboere opmærksomme på, at det er nu man skal slå til og bakke op om projektet.